Cách điều chỉnh và điều trị loạn thị

Loạn thị tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây ra những bất tiện, khó khăn trong cuộc sống. Loạn thị có thể được khắc phục bằng cách đeo kính mắt hoặc điều trị khỏi bằng phẫu thuật. 1. Điều chỉnh loạn thị theo lứa tuổi Mục tiêu của điều trị loạn thị là […]

Xem Thêm