Dấu hiệu của bệnh bong võng mạc

Bong võng mạc không đau, nhưng triệu chứng bong võng mạc hầu như luôn luôn xuất hiện trước khi nó xảy ra. Triệu chứng bong võng mạc có thể bao gồm: Sự xuất hiện đột ngột của nhiều hạt nổi – mảnh vụn nhỏ sót trong lĩnh vực điểm trông giống như những đốm, lông […]

Xem Thêm