Cách điều trị bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn

Cho đến nay, chưa có thuốc đặc hiệu điều trị bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn. Các thuốc kháng virut như acylic (acyclovir, ganciclovir) không có tác dụng, mặc dù thuốc như penciclovir (tiền chất của famciclovir) có đặc tính kháng virut EB. Có thể dùng các thuốc acetaminophen và các thuốc kháng […]

Xem Thêm