Dấu hiệu nhận biết bị xuất tinh ra máu

Xuất tinh ra máu cần phân biệt với các trường hợp tinh dịch có lẫn máu từ ngoài vào như rách hãm quy đầu, rách, rạn rách da quy đầu, đặc biệt trong những trường hợp quan hệ mạnh. Bình thường, tinh dịch (dịch xuất ra ở đầu dương vật khi xuất tinh) có màu […]

Xem Thêm