Cách chăm sóc bệnh phổi kẻ

Những gợi ý dưới đây có thể giúp đối phó với bệnh phổi kẽ – Chia sẻ cảm giác với những người thân yêu và bác sĩ. Nói chuyện cởi mở có thể giúp những người thân yêu đối phó với những thách thức cảm xúc của bệnh. – Hãy xem xét tham gia một […]

Xem Thêm

Cách điều trị bệnh phổi kẽ

Bệnh phổi kẽ gây ra bởi chất độc hoặc thuốc đôi khi có thể bị đảo ngược khi  không còn tiếp xúc với các chất. Nhưng ở những người không phải là trường hợp triển vọng, ít triển vọng. Bởi vì các phương pháp điều trị loại thuốc hiện đang có sẵn có thể có […]

Xem Thêm