Bệnh suy tim tâm trương

Suy Tim Tâm Trương là triệu chứng suy tim ở bệnh nhân có chức năng tâm thất trái bảo trì (preserved). Nó biểu hiệu bởi với tâm thất trái cứng nhắc đáp ứng kém và suy giảm thư giãn, và từ đó gây nên tăng áp lực trong cuối thời kỳ tâm trương.Triệu chứng, định [...]

Xem Thêm