Triệu chứng của suy tim tâm trương

Khó thở: Là triệu chứng hay gặp nhất. Lúc đầu chỉ khó thở khi gắng sức, về sau khó thở xảy ra thường xuyên, bệnh nhân nằm cũng khó thở nên thường phải ngồi dậy để thở Triệu chứng cơ năng: Khó thở: Là triệu chứng hay gặp nhất. Lúc đầu chỉ khó thở khi [...]

Xem Thêm