Điều trị và chăm sóc bệnh blốc nhĩ thất

Tôi bị bệnh rối loạn nhịp tim, được chẩn đoán là blốc nhĩ thất độ 1. Tôi nghe nói bệnh này phải đặt máy tạo nhịp. Xin quý báo tư vấn giúp. – Trần Văn Đông (Bắc Ninh) Blốc nhĩ thất là sự tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn sự dẫn truyền xung động […]

Xem Thêm