Triệu chứng của bệnh bại liệt

Mặc dù bệnh bại liệt có thể gây ra tình trạng tê liệt và cái chết, đa số những người bị nhiễm poliovirus không bị bệnh và không bao giờ biết họ đã bị nhiễm bệnh bại liệt. Bại liệt không liệt (nonparalytic) Một số người có các triệu chứng của bệnh bại liệt poliovirus […]

Xem Thêm